MAY IN PAD - 4MAU
Đăng ngày 25-01-2019 09:38:00 PM

Piate Size             100*150 (mm)
Max,Piate Size     350*150 (mm)
Pcs/hr                   1600
Ink Cup Dia           60/90 (mm)
Max Ink Cup Dia   90 (mm)
Air Pressure          5 bar
Net Weight            120 (kg)
Machine Size         720*500*1380 (mm) 

May In PAD - P1/2H
Đăng ngày 11-01-2019 02:50:51 AM

Piate Size             100*150 (mm)
Max,Piate Size     350*150 (mm)
Pcs/hr                   1600
Ink Cup Dia           60/90 (mm)
Max Ink Cup Dia   90 (mm)
Air Pressure          5 bar
Net Weight            120 (kg)
Machine Size         720*500*1380 (mm) 

M19
Đăng ngày 11-01-2019 02:50:15 AM

Giới Thiệu

M2s
Đăng ngày 11-01-2019 02:47:05 AM

Giới thiệu

MAY IN PAD MiNi P2
Đăng ngày 11-01-2019 02:44:22 AM

Piate Size             100*100 (mm)
Max,Piate Size     150*100 (mm)
Pcs/hr                   1400
Ink Cup Dia           60/90 (mm)
Max Ink Cup Dia   90 (mm)
Air Pressure          5 bar
Net Weight            85 (kg)
Machine Size         600*550*1200 (mm) 

MAY IN PAD MiNi P1
Đăng ngày 11-01-2019 02:43:53 AM

Piate Size             100*100 (mm)
Max,Piate Size     150*100 (mm)
Pcs/hr                   1800
Ink Cup Dia           60/90 (mm)
Max Ink Cup Dia   90 (mm)
Air Pressure          5 bar
Net Weight            65 (kg)
Machine Size         600*410*1200 (mm) 

Mini310
Đăng ngày 11-01-2019 02:43:27 AM

Giới thiệu

Mini2h
Đăng ngày 11-01-2019 02:38:56 AM

Giới thiệu

MAY IN PAD P1
Đăng ngày 11-01-2019 02:38:21 AM

Piate Size             100*150 (mm)
Max,Piate Size     350*150 (mm)
Pcs/hr                   1600
Ink Cup Dia           60/90 (mm)
Max Ink Cup Dia   90 (mm)
Air Pressure          5 bar
Net Weight            110 (kg)
Machine Size         720*500*1380 (mm) 

MAY IN PAD - P4
Đăng ngày 11-01-2019 02:26:55 AM

Piate Size             100*150 (mm)
Max,Piate Size     100*150 (mm)
Pcs/hr                   840
Ink Cup Dia           60/90 (mm)
Max Ink Cup Dia   90 (mm)
Air Pressure          5 bar
Net Weight            165 (kg)
Machine Size         850*720*1380 (mm) 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây